• Beste leden, Vrienden en familieleden,

  We zitten in een periode waarin alles anders is dan andere jaren. Het Covid-19 virus heeft privé en zakelijk veel impact op ons leven en raakt ook ons sociale leven binnen onze voetbalclub RKVV Haelen. We missen het contact, het gezamenlijke plezier en de gezelligheid rondom trainingen en wedstrijden.

  Zeker in deze periode willen we graag van ons laten horen met een korte update en bieden jullie bij deze ook een RKVV Haelen presentje aan. Het is belangrijk in deze stille periode, die nu alweer enkele maanden duurt en nog zal voortduren, dat we van elkaar weten dat we er zijn en dat we hopelijk ergens in 2021 zo snel mogelijk weer in een meer normale situatie komen. Met uitzicht op een dagelijks leven zoals we dat gewend waren voor Covid-19 met ook sporten, plezier en sociale contacten op of rondom de club. Daarnaast zijn we blij dat onze leden en Vrienden ons blijven steunen en de club trouw blijven, ook in het afgelopen moeilijk jaar.

  Onlangs heeft in een goede sfeer en Corona-proof de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden bij Trefcentrum Aldenghoor, met als hoogtepunten de huldiging van Peter Verhoeven (40-jaar lid), Hub Beurskens (Gouden speld van verdienste) en Ab Meeuwissen (Erelid van RKVV Haelen).

  Daarnaast is er in deze vergadering ook nadrukkelijk aangegeven, dat we op zoek moeten naar nieuwe bestuursleden per 1 juli 2021 vanwege het stoppen van Eugene Theelen, Fried Schreurs, Wim Mertens en Peter Roumen. Daarnaast stopt ook Jan Hocks, die als bestuursondersteuner o.a. het secretariaat uitvoert.

  In de vergadering is dit uitvoerig besproken en ook hoe we samen met verenigingsondersteuners van “Haelen Leeft” een traject ingaan om na te denken over hoe we de toekomst van RKVV Haelen – de club van ons allemaal - willen invullen. Onze vereniging kent steeds meer uitdagingen. Uitdagingen die we als vereniging samen aan moeten gaan. Daarom gaan we aan de slag met een toekomstplan voor RKVV Haelen. We hebben jouw hulp hier hard bij nodig. Samen maken we RKVV Haelen klaar voor de toekomst!

  Het bestuur en de Jeugdcommissie nodigen alle leden, Vrienden en andere betrokkenen uit om onder begeleiding van “Leudal Leeft” na te denken over de toekomst van onze vereniging. Jouw hulp en inzet is hierbij hard nodig, want onze leden en vrijwilligers maken onze club. Jouw ideeën dragen bij aan de toekomst van onze vereniging. Aanmelden graag via algemeen@rkvvhaelen.nl.

  Gezien de recente Corona maatregelen gaan we in overleg hoe en wanneer we deze praatsessies kunnen gaan invullen.

  Dank aan iedereen die zich inmiddels al tijdens de Vergadering of daarna spontaan heeft aangemeld.

  Blijf niet langs de zijlijn staan, maar doe met ons mee! Voor vragen of opmerkingen neem contact op met een van de bestuursleden of leden van de Jeugdcommissie.

   

  Juist in deze tijd is het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar.

  Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en op naar 2021 in goede gezondheid.