bannerkvvHaelen

Bekijkt u de website op een mobiele apparaat? Veeg dan met uw vinger op het beeldscherm naar rechts voor het menu!
balk.fw

Gedragsreglement waarden en normen

Wat hebben we vastgelegd voor spelers, ouders en kaderleden ?

Een gedragsreglement lijkt misschien wat kinderachtig. Het is echter bedoeld om de gezonde sfeer binnen onze jeugdafdeling te behouden. Uiteraard heeft het ook een pedagogisch doel. Het is goed dat binnen een vereniging het kind leert hoe zich te gedragen. Door afspraken weet een jeugdspeler precies waar hij of zij aan toe is en waar men zich aan dient te houden. Zo weten we wat we van elkaar mogen verwachten. Die duidelijkheid brengt een hoop rust met zich mee, zodat we ons kunnen richten op waar we mee bezig willen zijn, namelijk voetballen !
Ook voor de leiders is er meer duidelijkheid over wat ze wel en niet mogen accepteren.
Het blijft mensenwerk, dus er zullen best wel eens vergissingen of onduidelijkheden ontstaan. Toch hopen we zo een eenheid te vormen naar spelers en ouders toe.

We rekenen er op dat ouders ons hierbij steunen. Misdragingen en sancties worden direct doorgespeeld aan de ouders door de leider of het jeugdcommissie en anderzijds hopen we dat ouders ons inlichten over belangrijke zaken, die zij opvangen.
Even zozeer mogen ouders en jeugdspelers op hun beurt van de jeugdleiders verwachten dat zij zich ook houden aan bovengenoemde afspraken en een voorbeeldfunctie tonen in dezen.

1. fysiek en verbaal geweld jegens tegenstander, scheidsrechter, leider of
medespeler wordt niet getolereerd. Hieronder wordt verstaan: vechtpartijen,
intimidaties, opzettelijk bezeren, natrappen, grof taalgebruik, discriminerende
uitlatingen, vernielingen in of buiten het veld, herhaling van diverse
misdragingen
(categorie 2, 3,4, 5 )

2. de speler legt zich tijdens de wedstrijd neer bij de beslissing van de
scheidsrechter en grensrechter. Ontoelaatbare reacties worden bestraft.
(categorie 1, 2, 3, 4, 5 )

3. respect voor de medespelers en tegenstander en de trainer, leider: uitvoering
geven aan opdracht, geen brutaliteit, grote mond of weigering.
(categorie 1, 2, 3, 4, 5 )

4. tijdig en persoonlijk afmelden voor wedstrijd en training (behalve bij
Minipupillen, F en E door ouders) bij de trainer en niet via een teamgenoot
(categorie 1, 2, of 3 )

5. tijdig aanwezig zijn op het sportpark: 15 minuten vóór de trainingsaanvang, bij
wedstrijden: zie \publicaties
(categorie 1, 2)

6. douchen na afloop van een training of wedstrijd is in de regel verplicht
(categorie 1 of 2 )

7. het dragen van scheenplaten is verplicht bij de wedstrijd en op trainingen
(categorie 1, 2)

8. indien er niet voldaan wordt aan de contributieverplichtingen of
KNVB-boetebetalingen mag men niet spelen. (verenigingsbestuur)

Categorie Sanctie Opgelegd door
1 vermaning trainer / leider
2 geen basisplaats trainer / leider
3 schorsing 1 wedstrijd trainer / leider
4 schorsing meerdere westrijden jeugdcommissie, trainer / leider
5 de vereniging behoudt het recht op royement in geval van buitensporig onacceptabel gedrag of herhaling van wangedrag jeugdcommissie, trainer / leider

Zie hieronder het protocol “Respect”

respect

 

 

 

 

 

Afdrukken

Delen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hoofdsponsor van RKVV Haelen

mentenrecycling logo