bannerkvvHaelen

Bekijkt u de website op een mobiele apparaat? Veeg dan met uw vinger op het beeldscherm naar rechts voor het menu!
balk.fw

ABC CLUBINFO

Belangrijke weetjes van de jeugdafdeling

Aanmelden Evaluatie jeugdspelers Spelersindeling
Afgelastingen Fietsen stallen Sponsoring
Beëindiging lidmaatschap Jeugdplan Supporters
Alcohol Kamp Trainingen
Blessusres Kleedlokalen Verhinderd
Categoriecoördinator Ledenstop Vervoer
Communicatie Mededelingen Vrijwilligers
Competietie Meespelen in een ander team Wassen shirts
Contributie Respect binnen de vereniging Website
Douchen Rookverbod Winterstop

Aanmelden

Jeugdleden kunnen zich aanmelden via een aanmeldformulier, te downloaden via de website, onder "Algemeen-Downloads" en dit formulier in te leveren bij jeugsecretaris Peter Vrenken, Ringoven 3. Pas dan is het lidmaarschap officieel. Aanmelden via een trainer is dus niet voldoende. In verband met de indelingen voor het nieuwe seizoen is het zeer gewenst dat spelers, die willen beginnen, dit voor 1 mei te melden.

Afgelastingen

In de praktijk worden de spelers vaak via een groepsmail of -app bericht door de jeugdleider. De officiële bekendmaking vind je op onze website, onder de knop "Programma en Uitslagen" en "Laatste nieuws". Wedstrijden kunnen algeheel via de KNVB of plaatselijk via de clubconsul afgelast worden. Het kan dus zijn dat voor het ene team de wedstrijd wel doorgaat en voor een ander team niet. het komt voor dat wedstrijden op de vrijdag al afgelast worden, maar ook op de zaterdagmorgen/zondagmorgen.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt pas stopgezet na inlevering van het afmeldformulier, te downloaden via de website, onder "Algemeen-Downloads" en dit formulier in te leveren bij jeugsecretaris Peter Vrenken, Ringoven 3. Pas an wordt de contributie stopgezet. Het bericht doorgeven aan de jeugdleider is dus niet voldoende. In verband met de indeling voor het nieuwe seizoen is het zeer gewenst dat spelers die stoppen, dit uiterlijk 1 mei doorgeven.

Alcohol

Sinds 1 Januari 2014 wbetaalde contributie kan bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap ordt er geen alcohal geschonken in  de kantine aan jongeren, jonger dan 18 jaar.

Blessures (Senioren, B- en A spelers)

Bij eventuele blessures kunnen spelers zich laten verzorgen door de fysiotherapeut van de vereniging. Via jouw teamleider kun je hiervoor een afspraak laten maken. De sportverzorger is iedere dinsdag op het sportpark aanwezig. Overige jeugdspelers dienen zich tot de huisarts of eigen fysiotherapeut te wenden.

Categoriecoördinator

Voor alle categorieën (Minipupillen t/m A) is er een coördinator aangesteld, die voor alle teams  van die categorie de coórdinatie uitvoert.

Communicatie

De contacten tussen trainers en ouders / spelers gebeurt veel via (mobiele) telefoon, app of e-mail. Derhalve worden mobiele nummers en e-mailadressen aan het begin van het seizoen met elkaar uitgewisseld. Gewijzigde nummers en adressen graag zsm doorgeven aan de leider. Maar geef dit ook door aan de vereniging via het wijzigingsformulier op de website te dowmloaden, onder "Algemeen-Downloads" en dit wijzigingsformulier in te leveren bij jeugsecretaris Peter Vrenken, Ringoven 3.

Competitie (jeugd)

in de KNVB-competitie spelen de E- en de F-teams in 7-tallen en de A-, B-, C- en d-teams in 11-tallen. De Mini-pupillen spelen buiten de KNVB om, om de twee weken toernooitjesmet nabijgelegen clubs. Na de winterstop wordt er op basis van de resultaten in de 1e seizoenshelft door de KNVB een nieuwe competitie-indeling gemaakt. uitgangspunt bij de herindeling is dat de teams van gelijke sterkte worden samengevoegd.

Contributiebetaalde contributie

Deze bedraagt €84,- voor jeugdleden en €108,- voor seniorleden. In januari en september wordt het bedrag middels automatische incasso van de rekening afgeschreven of overboeking van het hele bedrag voor 1 oktober. Reeds betaalde contributie kan bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap niet meer teruggevorderd worden.

Douchen

Voor een goede hygiëne stellen we douchen na een training of wedstrijd in principe verplicht. We proberen de spelers zo snel mogelijk zelfstandigheid bij te brengen bij het douchen en bij het in orde brengen van iegen voetbalspullen. Vanaf de E-teams wordt dan ook van de ouders/begeleiders verwacht dat ze niet meer in de kleedaccomodatie aanwezig zijn. het dragen van badslippers bij het douchen wordt dringend geadviseerd. Hiermee voorkom je het oplopen van een voetschimmelinfectie.

Evaluatie jeugdspelers

Gaandeweg het seizoen worden de ontwikkelingen van de individuele jeugdspelers bekeken door trainer en coördinator. Mogelijkerwijs wordt in het belang van de speler besloten hem in een hoger of lager team te plaatsen.

Fietsen stallen

Het parkeren van fietsen is uitsluitend toegestaan in de fietsenrekken nabij de ingang of op ht verharde handbalveld. Het is dus niet toegestaan fietsen te stallen voor het jeugdhonk of voor de ingang van de kantine.

jeugdplan

De jeugdafdeling van RKVV HAELEN werkt met een jeugdplan waarin de scholing en de begeleiding van de jeugdvoetballers gestructureerd worden aangepakt.

Kamp

Aan het enden van het seizoen vindt er in jun ieder jaar het driedaagse zomervoetbalkamp plaas voor E- t/m B-spelers. Sinds de laatste jaren geschiedt dit op ons eigen sportpark. Deelname is vrijwillig. Er wordt een individuele bijdrage gevraagd. De spelers krijgen in maart / april een uitnodiging via hun leider.

Kleedlokalen

De lokaalindeling op de wedstrijddag staat vermeld op het blad aan het raam van het jeugdhonk. De lokalen graag netjes en schoon achterlaten. Denk ook aan het licht. Tijdens de wedstrijd en training is het lokaal afgesloten. Spelers / leiders zijn zelf verantwoordelijk voor geld en andere waardevolle voorwerpen die in de kleedaccomodatie achter blijven. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Ledenstop

Indien teams vol zitten, kan het zijn dat we een (tijdelijke) ledenstop invoeren voor de desbetreffende leeftijdscaegorie. We willen teams niet overvol maken, zodat men niet aan voldoede spelen toekomt. Uw kind komt dan op een wachtlijst te staan.

Mededelingen

 Op onze website www.rkvvhaelen.nl, Leudalnieuws en in de HBN-koerier tref je gedurende de periode van de competitie wekelijks informatie aan die betrekking heeft op het westrijdprogramma, uitslagen, verenigingsnieuws, ed. Informatie over de wedstrijd, lokaalindelingen en eldindelingen hangt aan het raam van het jeugdhonk.

Meespelen in een ander team

Indien een team incidenteel bij een westrijd te weinig spelers heeft, kan voor aanvulling een beroep worden gedaan op spelers uit een ander team. dit is misschien niet altijd leuk, maar het is wel noodzakelijk.

Respect binnen de vereniging

We achten het waardevol om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan binnen onze vereniging. Er is een protocol opgesteld waarin we aangeven dat we spelers, kaderleden, scheidsrechter en de accomodatie respectvol benaderen. (Zie info algemeen)

Rookverbod

Roken en sporten gaan niet samen. Sport heeft duidelijk een positief effect op de gezondheid, roken helemaal niet. Roken is daarom niet toegestaan vanaf het moment dat je aanwezig bent (vóór de wedstrijd of training) tot het moment dat je klaar bent met douchen.

Spelersindeling

Rond 1 juni maken we via de webste de indeling van de teams van het nieuwe seizoen bekend. De indeling gebeurt na nauw overleg tussen trainers, coördinatoren, technische commisie en jeugdcommisie. We hanteren criteria als voetbalkwaliteiten, leeftijd en persoonskenmerken en veel minder "het vriendje van". Het kan zijn dat uw kind niet in het gewenste team stat. Helaas is het voor ons als jeugdafdeling ondoenlijk om aan ieders wens te voldoen. We vragen uw begrip en medewerking. uit ervaring weten we dat een aanvankelijke tegenvaller na enkele weken al is verdwenen en de speler het al heel snel naar zijn zin heeft.

Sponsoring

Sport en sponsoring zijn in deze tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.Sponsoring wordt binnen het verenigingsleven steeds belangrijker. Ook de voetbalvereniging is meer en meer afhankelijk van de gewardeerde steun van personen en bedrijven die de vereniging een warm hart toedragen. Dat kan op velerlei manieren zoals sponsoring via een reclamebord, shirtsponsoring of het schenken van een westrijdbal. Allemaal manieren om RKVV Haelen een 'financieel' hart onder de riem te steken. Geínteresseerden kunnen zich het beste wenden tot het verenigingsbestuur.

Supporters

De aanwezigheid van supporters wordt zeer op prijs gesteld. U bepaalt de sfeer langs de lijn probeer in uw enthousiasme positief te zijn naar spelers en scheidsrechter.

Trainingen

De jeugdteams trainen 1 of 2 keer per week met als doel de spelers beter te leren voetballen. Vaniedere speler wordt dan ook verwacht dat hij op de training aanwezig is, ook al komt het eens een keertje minder goed uit. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol.

Verhinderd

Ben je niet in staat om te spelen of te trainen, meld je dan altijd af bij de trainer. Bij het afmelden voor een wedstrijd is het van belang dat je dat zo tijdig mogelijk doet, zodat er nog voor vervanging gezorgd kan worden.

Vervoer uitwedstrijden

Er wordt gezamelijk vertrokken vanaf de parkeerplaats van het sportpark. De leiders geven de vertrektijd door. Deze staat ook vermeld in de Koerier en aan het raam van het jeugdhonk. Voor het vervoer bij de uitwedstrijden zijn de teams afhankelijk van de bereidwillige medewerking van de ouders. De ouders van de D-jeugd en hoger rijden bij uitwedstrijden volgens een roulatiesysteem. De leiders van ht eam coórdineert dit. Bij uitwedstrijden naar verenigingen van dichtbij gelegen dorpen gaat de D-jeugd en hoger mogelijk ook per fiets.

Voetbalschoenen

Gelieve de voetbalschoenen pas aan te trekken in het kleedlokaal en van daaruit alleen via de achterdeur naar buiten te gaan. Men mag niet met voetbalschoenen aan in de kantine en door de vooringang.

Vrijwilligers

Alle jeugdleiders vn onze jeugdafdeling zijn vrijwilligers. zonder hen zou uw kind niet kunnen voetballen. enkelen hebben zich in de loop der jaren bijgeschoold via cursus. Realiseer u dat het geen proffesionals zijn. Daarentegen worden er heel wat vaardigheden van hen verwacht. We vinden dat deze mensen alle respect verdienen van spelers en ouders. Steun hen in hun bezigheden en laat merken dat u hun inzet waardeert. Mocht u het niet eens zijn met hun handelswijze dn verzoeken we u dit in een rustige sfeer met hen te bespreken of met de coördinator of de jeugdvoorzitter.

Wassen shirts

De shirts worden na de westrijd aan een van de spelers meegegeven om thuis gewassen te worden. Iedere ouder komt zo 1 of 2 keer per seizoen aan de beurt. In de tas bevindt zich het wasvoorschrift.

Website

RKVV Halen heeft een eigen website (www.rkvvhaelen.n). Hierop tref je actuele informatie aan over de vereniging zoals het programma, afgelastingen, teamsamenstellingen ed.

Winterstop

Gedurende de winterstop wordt er vanuit de jeugdafdeling veelal getraind in de zaal en wordt er deel genomen aan zaalvoetbaltoernoien.

 

 

Afdrukken

Delen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hoofdsponsor van RKVV Haelen

mentenrecycling logo